archiwizacją danych Archiwizacja danych – jak wykorzystujemy archiwizację danych w systemach Event Sourcing i Message Queue archiwizacją danych Jednym z najbardziej krytycznych czynników archiwizacji danych z programów VB do TSB jest właściwe wyrównanie wszystkich danych, które będą archiwizowane. Ważne jest, aby zespół prawidłowo wyrównał dane przed ich przeniesieniem z RDBContinue Reading

outsourcing it Outsourcing usług IT: Jak ocenić swoje potrzeby? outsourcing it Outsourcing IT rozwiązań informatycznych nie tylko umożliwia dostęp do zaawansowanych, ale w większości przypadków nieprzewidzianych wyzwań technicznych, a także zmniejsza wydatki na zatrudnienie dodatkowego personelu, wśród innych zalet. Outsourcing usług informatycznych wiąże się jednak z pewną liczbą niepowodzeń outsourcingowych,Continue Reading

ogrodzenia plastikowe Zalety systemów ogrodzeń z tworzyw sztucznych ogrodzenia plastikowe Ogrodzenia plastikowe stają się popularne na całym świecie i stały się integralną częścią krajobrazu wielu domów, a nawet nieruchomości komercyjnych. Ogrodzenia plastikowe są łatwe w instalacji i utrzymaniu. Jednak plastikowe ogrodzenia mogą być niebezpieczne, zwłaszcza gdy są narażone na działanieContinue Reading

ekrany akustyczne Ekrany akustyczne i żaluzje akustyczne do ochrony przed hałasem ekrany akustyczne Ekrany akustyczne są stosowane w budownictwie, jak również w zastosowaniach mieszkalnych i komercyjnych do rozpraszania hałasu. Są one czasami nazywane panelami akustycznymi, drzwiami akustycznymi lub akustycznymi panelami działowymi. Istnieje wiele rodzajów tych paneli akustycznych i są oneContinue Reading

ogrodzenia farmerskie Jak prawidłowo zamontować ogrodzenia rolnicze? ogrodzenia farmerskie Ogrodzenia farmerskie dla koni są istotną częścią życia na farmie. Zazwyczaj ogrodzenia rolnicze składają się z drewna lub winylu i czasami używają różnych metalowych drutów, aby bezpiecznie dodać do konstrukcji. Sposób, w jaki wznieść swój płot zależy od tego, jak bezpieczneContinue Reading

CHROMATOGRAFIA   CHROMATOGRAFIA- opiera się na zjawisku selektywnej adsorpcji rozdzielanych substancji. Wykorzystuje się tutaj różne powinowactwa adsorpcyjnego składników mieszaniny do adsorbenta.(chrom. Cieczowa i gazowa; kolumnowa, bibułowa i cienkowarstwowa). Metoda chr.kol. polega na tym że r-r rozdzielanej mieszaniny w rozpuszczalniku org. (benzen, eter) sączy się przez prostopadle ustawioną rurkę wypełnioną adsorbentem-kolumnaContinue Reading

ARENY, BENZEN i inne cząsteczki ARENY ARENY- są to cząsteczki spełniające następujące warunki: – jest płaskim, cyklicznym ukł. wiązań skoniugowanych z orbitalem p na każdym atomie ukł – układ zawiera 4n+2 elektronów na orbitalach p (reguła Huckla), czyli gdy zawiera 2,6,10,14,18…elektronów π może być aromatyczna – cząsteczki o liczbie elektronówContinue Reading

Oznaczenia osadów definicje Oznaczenie wagowe (grawimetryczne) ilościowego składu analizowanej substancji polega na przeprowadzeniu oznaczonego składnika do roztworu, a następnie wytrąceniu g o w postaci trudno rozpuszczalnego osadu. Osad taki nie może być higroskopijny, nie powinien pochłaniać CO2, powinien mieć określony skład chemiczny i oraz strukturę krystaliczną.Continue Reading