ARENY, BENZEN i inne cząsteczki ARENY ARENY- są to cząsteczki spełniające następujące warunki: – jest płaskim, cyklicznym ukł. wiązań skoniugowanych z orbitalem p na każdym atomie ukł – układ zawiera 4n+2 elektronów na orbitalach p (reguła Huckla), czyli gdy zawiera 2,6,10,14,18…elektronów π może być aromatyczna – cząsteczki o liczbie elektronówContinue Reading